Werking

Wij zijn actief in de regio Mol, Balen, Dessel en Retie en zetten ons belangeloos in voor mensen die het moeilijk hebben, door naar hen te luisteren, begrip te tonen, directe noden te lenigen en vervolgens met hen mee op pad te gaan, zoekend naar een oplossing voor hun problemen.

Wie komt in aanmerking?

Na een intake gesprek wordt er nagegaan of de persoon beneden de armoedegrens leeft.

Wij hebben een voedselbedeling waar mensen terecht kunnen die zelf geen of onvoldoende middelen hebben om voor zichzelf of hun gezin gezonde en waardige voeding aan te schaffen. 

wij hebben tweemaal per week broodbedeling.

wij hebben tweemaandelijks kledingbedeling in de kerk van Achterbos.

Kind en Jeugdzorg - deelgroep die zich inzet voor de meest kwetsbare. 

wij verwijzen door en werken samen met de OCMW's, CAW en Vierdewereldwerking uit de regio.

Wij eveneens lid van Welzijnschakels.