Men trots kunnen we mededelen dat een aantal mannen uit de doelgroep, dank zij onze medewerking, werk hebben gevonden. Hierdoor leren ze sneller onze taal en zijn ze niet langer afhankelijk van een leefloon. De teller staat op 11!

Onze taak bestaat eerst en vooral om mensen wegwijs te maken rond hun rechten. We helpen iedereen zo goed we kunnen om hun uit de spiraal van armoede te halen.

Enkele voorbeelden : we hebben al vele malen huisuitzetting kunnen voorkomen; gezorgd dat ouders extra steun krijgen voor hun kinderen bij het begin van het  nieuwe schooljaar; aanvragen rond steuntarieven worden aangevraagd.